18-02-2019


Szanowni Studenci 3 grupy 1ego roku studiów wieczorowych.

Proszę o sprawdzenie terminów zajęć z psychologii społecznej prowadzonej przez dr K. Madeję-Bień.


 
zamieścił(a): Przemysław Nowicki


14-02-2019


Szanowni Studenci,

w załączeniu do tego ogłoszenia przesyłamy dokładną rozpiskę zajęć z przedmiotu "Laboratorium psychologiczne".

zamieścił(a): Przemysław Nowicki


8-02-2019


Szanowni studenci 1 roku trybu wieczorowego,

Prosimy o zapoznaie się z nowym harmonogramem zajęć z Tehcnologii informacyjnej (www.plan.psychologia.uni.wroc.pl). Przepraszamy za zaistniałe zmiany w planie. 

zamieścił(a): Przemysław Nowicki


7-02-2019


Szanowni studenci lat 1 i 2 (oba tryby),

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w planie.

zamieścił(a): Przemysław Nowicki


7-02-2019


Szanowni Studenci,

Plan zajęć na semestr letni 2018/2019 jest dostępny tutaj.
Prosimy o zapozanie się z informacjami podanymi w poniższych ogłoszeniach. 

zamieścił(a): Przemysław Nowicki


7-02-2019


Szanowni Studenci,

w załączeniu do tego ogłoszenia zamieszczamy ogólne zasady rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 oraz informacje dot. zapisów pakietowych na latach 1-3. Przypominamy, że rejestracja na zajęcia odbywać się będzie w terminie 13-15 lutego.
zamieścił(a): Przemysław Nowicki


7-02-2019


Szanowni Studenci

Sylabusy do zajęć w semestrze letnim są dostępne w zakładce Studia | Studia magisterskie| dzienne (lub wieczorowe) | Treści programowe-Sylabusy. Hasło pozostaje niezmienne.
zamieścił(a): Przemysław Nowicki


7-02-2019


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że plan zajęć na semestr letni 2018/2019 zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym. Będziemy o tym informować w osobnym ogłoszeniu.

Przed publikacją planu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Nasze wieloletnie doświadczenie potwierdza odwrotnie proporcjonalną zależność między poziomem przyswojenia poniższych informacji a poziomem odczuwanego stresu. Im większy poziom przyswojenia tym mniejszy poziom doświadczanego później stresu. :-)

Cześć zajęć to zajęcia 15-to godzinne czyli trwające pół semestru. Na planie, podział na pierwszą (I) i drugą (II) połowę semestru pojawi się dopiero po wybraniu odpowiedniej grupy tygodni "lato" a następnie kliknięciu przycisku „Wyświetl”.

Kiedy kończą się zajęcia w I połowie semestru a kiedy zaczynają w II ? Prezentujemy dokładne terminy wszystkich zajęć 15-to godzinnych w semestrze letnim 2018/2019.
 

Wersja graficzna nie zawsze oddaje sens planu, dlatego, polecamy wynegerowanie dokładnej rozpiski poprzez kliknięcie przycisku "Lista" znajdującego się w zakładce "Wydrukuj plan".Może być to szczególnie pomocne w ogarnięciu planu dla studentów trybu wieczorowego:

  • 1, 3 i 4 roku;
  • 5 roku wybierajacych się na moduł nr 185.


 

Pamiętajcie, że choć rozpiska nosi znamiona dokładnej to nie zawsze odzwierciedla terminy zajęć 15-to godzinnych! ;-)

Wykaz zajęć może także zostać pobrany i dodany do kalendarza na telefonie. W tym celu należy w zakładce "Pobierz dane dotyczące planu" kliknąć link "plan.ics". Następnie pobrany plik trzeba otworzyć za pomocą kalendarza na swoim telefonie. 

Przypominamy, że zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 rozpoczynają się od czwartku 21.02.br.


zamieścił(a): Przemysław Nowicki