Aktualności | Nowości biblioteki | Zbiory | Katalogi | Czasopisma | Bazy danych | Publikacje
Zasady udostępniania | Psychologiczna Biblioteka Cyfrowa | Psychoboo(j)ki
Studia Podyplomowe Biblioterapii | Przegląd Biblioterapeutyczny

 

 

Aktualne godziny otwarcia

Biblioteki Instytutu Psychologii

 

Szkolenie biblioteczne 2023/2024
Studenci I roku psychologii  /studia stacjonarne/ studia niestacjonarne/

Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2023/2024 dla studentów Instytutu Psychologii (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się w formule online.

Szkolenie dostępne jest pod adresem:

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=3824

Aby odbyć szkolenie proszę zalogować się na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego (za pomocą swojego konta Office 365 – nrindeksu@uwr.edu.pl i własne hasło) i podać klucz dostępu: password1234.

Następnie należy zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, a na końcu zaliczyć test.

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe i powinno zostać ukończone do końca I semestru bieżącego roku akademickiego.

Uzyskanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest niezbędne do zaliczenia toku studiów.

 

 

Kontakt z Biblioteką:

bips.wnhp@uwr.edu.pl ; tel. (071) 367-20-01 w.134

Biblioteka Instytutu Psychologii przypomina, że nie nalicza kar za przetrzymane książki

Prośby o udostępnienie kodów do IBUK LIBRA prosimy przesyłać na maila Biblioteki