Aktualności | Nowości biblioteki | Zbiory | Katalogi | Czasopisma | Bazy danych | Publikacje
Regulamin | Psychologiczna Biblioteka Cyfrowa | Psychoboo(j)ki
Studia Podyplomowe Biblioterapii | Przegląd Biblioterapeutyczny

 

 

Aktualne godziny otwarcia

Biblioteki Instytutu Psychologii

 

 

Kontakt z Biblioteką:

bips.wnhp@uwr.edu.pl ; tel. (071) 367-20-01 w.134

Biblioteka Instytutu Psychologii przypomina, że nie nalicza kar za przetrzymane książki

Prośby o udostępnienie kodów do IBUK LIBRA prosimy przesyłać na maila Biblioteki