dr Bąk Olga
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Bartosz Bogna
, Zakład Psychologii Osobowości

dr hab. prof. UWr. Białek Michał
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Błoch Bogusława
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr hab. Borecka-Biernat Danuta prof. UWr
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr hab. prof. UWr. Brytek-Matera Anna
, Zakład Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab

dr Chmielewska-Łuczak Dorota
, Zakład Psychologii Rozwoju

mgr Cieślik Anna
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Czepczor-Bernat Kamila
, Zakład Psychologii Żywienia

dr Czub Marcin
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Dębska Urszula
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Durniat Katarzyna
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Frąckowiak Tomasz
, Zakład Psychologii Ogólnej

inż. Garncarek Zofia
, Pracownia Komputerowa

dr Helfer Bartosz
, Zakład Psychologii Rozwoju

mgr Indeka Izabela
, Biblioteka

dr Jarosiewicz Henryk
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Kanafa-Chmielewska Dorota
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Kapała Magdalena
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr hab. prof. UWr. Karwowski Maciej
, Zakład Psychologii Twórczości

dr Klebaniuk Jarosław
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Kochan-Wójcik Marta
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego

dr Koczanowicz-Dehnel Iwona
, Zakład Psychologii Osobowości

dr hab. Kowal Jolanta
, Zakład Psychologii Osobowości

dr n.med. Krawczyk Joanna
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Kruk Magdalena
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr hab. Lachowicz-Tabaczek Kinga prof. UWr
, Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

dr Lebuda Izabela
, Zakład Psychologii Twórczości

dr Lewandowska Bianka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr hab. Luty Jerzy
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Łoś Zbigniew
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Madeja-Bień Kamila
, Zakład Psychologii Rozwoju

Mazur Urszula
, Sekretariat

dr Misztela Anna
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr Nawrat Magdalena
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Nomejko Agnieszka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

mgr Nowicki Przemysław
, Pracownia Komputerowa

mgr Okręglicka-Forysiak Ewa
, Pracownia Metod Badań Psychologicznych

dr Oleszkiewicz Anna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr hab. Oleszkowicz Anna prof. UWr
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr Orzechowski Sylwester
, Zakład Psychologii Ogólnej

mgr Pech Filip
, Biblioteka

mgr Piątek Katarzyna
, Sekretariat

dr Pisańska Katarzyna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Piskorz Joanna
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr hab. Poprawa Ryszard
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr hab. Senejko Alicja prof. UWr
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Serafińska Katarzyna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Ślazyk-Sobol Magdalena
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Słowińska Aleksandra
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Śniecińska Justyna
, Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

dr hab. prof. UWr. Sorokowska Agnieszka
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr hab. Sorokowski Piotr prof. UWr
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Styrkowiec Piotr
, Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

mgr Szemplińska Anna
, Biblioteka

dr Widera-Wysoczańska Agnieszka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Włodarczyk Małgorzata
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Żurek Alina
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Żurko Magdalena
, Zakład Psychologii Rozwoju