mgr Babijew Adrianna
, Zakład Psychologii Żywienia

dr Bąk Olga
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Bartosz Bogna
, Zakład Psychologii Osobowości

dr hab. prof. UWr. Białek Michał
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Błoch Bogusława
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr hab. Borecka-Biernat Danuta prof. UWr
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

prof. dr hab. Brytek-Matera Anna
, Zakład Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab

dr Chmielewska-Łuczak Dorota
, Zakład Psychologii Rozwoju

mgr Cieślik Anna
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Czub Marcin
, Zakład Psychologii Ogólnej

mgr Dunaj Karolina
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Durniat Katarzyna
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Frąckowiak Tomasz
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Helfer Bartosz
, Zakład Psychologii Rozwoju

mgr Indeka Izabela
, Biblioteka

dr Jarosiewicz Henryk
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Kanafa-Chmielewska Dorota
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Kapała Magdalena
, Zakład Psychologii Rozwoju

prof. dr hab. Karwowski Maciej
, Zakład Psychologii Twórczości

dr Klebaniuk Jarosław
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Koczanowicz-Dehnel Iwona
, Zakład Psychologii Osobowości

dr hab. prof. UWr. Kowal Jolanta
, Zakład Psychologii Osobowości

dr n.med. Krawczyk Joanna
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego

dr hab. Lachowicz-Tabaczek Kinga prof. UWr
, Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

dr Lebuda Izabela prof. UWr
, Zakład Psychologii Twórczości

dr hab. prof. UWr. Luty Jerzy
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Łoś Zbigniew
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Madeja-Bień Kamila
, Zakład Psychologii Rozwoju

Mazur Urszula
, Sekretariat

dr Misztela Anna
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr Nawrat Magdalena
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Nomejko Agnieszka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

mgr Nowicki Przemysław
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr hab. Oleszkiewicz Anna prof. UWr
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr hab. Oleszkowicz Anna prof. UWr
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr Orzechowski Sylwester
, Zakład Psychologii Ogólnej

mgr Pech Karolina
, Sekretariat

mgr Piątek Katarzyna
, Pracownia Metod Badań Psychologicznych

dr Pisańska Katarzyna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Piskorz Joanna
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr hab. prof. UWr. Poprawa Ryszard
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Serafińska Katarzyna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Ślazyk-Sobol Magdalena
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Słowińska Aleksandra
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Śniecińska Justyna
, Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

dr hab. Sobol-Kwapińska Małgorzata prof. UWr
, Zakład Psychologii Osobowości

dr hab. prof. UWr. Sorokowska Agnieszka
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr hab. Sorokowski Piotr prof. UWr
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Styrkowiec Piotr
, Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

dr Szemplińska Anna
, Biblioteka

dr Widera-Wysoczańska Agnieszka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Włodarczyk Małgorzata
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Żurek Alina
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Żurko Magdalena
, Zakład Psychologii Rozwoju