Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UWr

Kierownik: dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. w UWr

tel. 71 367 20 01 wew. 127;

e-mail: anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl

Sekretarz: mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

tel. 71 367 20 01 wew. 163 lub 126;

e-mail: ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl; 

 

od r. ak 2019/2020

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII

w Szkole Doktorskiej UWr

Informacje ogólne - opis studiów w Kolegium Doktorskim Psychologii

PROGRAM Kolegium Doktorskiego Psychologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ w Kolegium Doktorskim Psychologii

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ  UWr

Rules and regulations of the Doctoral School of the University of Wrocław

 

REKRUTACJA 2020/2021

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Lista pracowników - potencjalnych opiekunów naukowych

Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK

Pula pytań egzaminacyjnych

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego (w tym C1)  

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII

(ostatnia rekrutacja w r. ak. 2018/2019)

INFORMACJE OGÓLNE

Opis studiów doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich

Praktyki zawodowe

Liczba godzin praktyk zawodowych

Plan studiów 2019/20 (rok II i IV)

System weryfikacji Efektów Kształcenia 

Karta weryfikacji (word)

Instrukcja wypełniania karty

 

STYPENDIA dla uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

Tryb postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Aktualne Zarz. Rektora UWr w sprawie opłat za przewody doktorskie

Warunki otwarcia przewodu doktorskiego (do 30 kwietnia 2019 roku)

Egzaminy doktorskie (dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2020)

Egzamin z języka angielskiego 2019/2020

Złożenie rozprawy doktorskiej

 

Druki do pobrania