Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją 20-05-2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Osobowości - OKNO 22-05-2021

Oko w oko z… - RODZINA 27-05-2021

II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna 15-06-2021

XXIX Kolokwia Psychologiczne "Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki" 15-06-2021

Strefy KON/TAKTU- STREFY KON/FLIKTU jako narzędzie rozpoznawania współczesnej rzeczywistości kulturowej 8-09-2021