Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami 23-09-2021

V Konferencji Interdyscyplinarnej Zdrowie i Odporność Psychiczna 9-10-2021

Viktor Emil Frankl i jego myśl wobec wyzwań współczesności 22-10-2021