Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr
piotr.sorokowski@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36b

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Marta Kochan-Wójcik 
marta.kochan-wojcik@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36a

Z-ca Dyrektora ds. ogólnych

dr Joanna Piskorz 
joanna.piskorz@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36a

Z-ca Dyrektora ds. studenckich

dr Tomasz Frąckowiak 
tomasz.frackowiak@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36a