Dyrektor Instytutu Psychologii

dr Tomasz Frąckowiak 
tomasz.frackowiak@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36a

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Katarzyna Serafińska 
katarzyna.serafinska@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.131
pokój: 38a

Z-ca Dyrektora ds. ogólnych

dr Joanna Piskorz 
joanna.piskorz@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36a

Z-ca Dyrektora ds. studenckich

dr Magdalena Nawrat 
magdalena.nawrat@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36a