Granty Narodowego Centrum Nauki (NCN), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pracowników od roku 2012 (na łączną kwotę ok. 3,5 milionów złotych):

1. Piotr Sorokowski
Międzynarodowe badania nad mechanizmami doboru płciowego
4581/PBIP/IPS/12
MNiSW (JUVENTUS PLUS)
04.04.2012-04.09.2012  
 
2. Piotr Styrkowiec
Czynniki warunkujące procesy i mechanizmy interakcji widzenia dla działania w relacji pomiędzy przetwarzaniem globalnym a afordanacjami              
4613/PB/IPS/12
NCN
03.09.2012-02.03.2015
 
3. Agnieszka Sorokowska
Bodźce olfaktoryczne a komunikacja interpersonalna  
4616/PB/IPS/12              
NCN                     
04.07.2015
               
4. Piotr Sorokowski       
Głos jako źródło informacji o człowieku              
8113/PB/IPS/13              
MNiSW (JUVENTUS PLUS)         
15.07.2013-14.07.2015
 
5. Agnieszka Sorokowska           
Bodźce olfaktoryczne jako sygnał w komunikacji interpersonalnej        
2013/08/T/HS6/00408  
NCN (program ETIUDA)              
10.2013-9.2014
 
6. Agnieszka Sorokowska           
Kompensacja sensoryczna: pamięć i społeczna wrażliwość węchowa u osób niewidomych       
4770/PB/IPS/14              
NCN (program OPUS)  
07.08.2014-06.08.2016
 
7. Agnieszka Sorokowska           
Wrażliwość i preferencje węchowe i smakowe- badania międzykulturowe i neuropsychologiczne
8203/PBIP/IPS/15          
MNiSW (JUVENTUS PLUS)
10.03.2015-09.03.2017  
   
8. Katrzyna Pisańska     
Rola męskich i kobiecych wskaźników akustycznych głosu w komunikacji niewerbalnej człowieka        
4805/PB/IPS/15              
NCN (program OPUS)  
16.03.2015-15.03.2017
 
9. Piotr Sorokowski       
Spostrzeganie osób starszych w plemionach tradycyjnych         
4812/PB/IPS/15              
NCN (program SONATA  BIS4)  
27.05.2015-26.05.2019
                   
10. Piotr Sorokowski     
Funkcjonalnośc miłości romantycznej w ujeciu międzykulturowym      
4794/PB/IPS/15              
NCN (program OPUS)  
23.02.2015-22.02.2018      
 
11. Agnieszka Sorokowska         
Psychologiczne i neuronalne podłoże dzielenia się jedzeniem 
0201/2024/16   
NCN (program OPUS)  
04.07.2016-03.07.2018  
  
12. Katrzyna Pisańska   
Czy przeciwienstwa mogą się przyciągać? Weryfikacja hipotezy o negatywnym i pozytywnym wybiórczym doborze partnerskim                     
MNiSW (JUVENTUS PLUS)
                                                  
13. Marcin Czub              
Być awatarem. Wirtualna rzeczywistość a psychologia percepcji ciała   
146/UD/SKILLS/2015     
FNP      
01.09.2015-01.09.2016