dr Kamila Madeja-Bień

kamila.madeja-bien@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 17 MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Prowadzone zajęcia

Psychologia społeczna 

Warsztaty umiejętności wychowawczych 

Wykluczenie społeczne - mechanizmy i systemowe wsparcie