dr Alina Żurek

Portret użytkownika a.zurek
alina.zurek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Prowadzę następujące wykłady i ćwiczenia - wybrane:

  1. psychologia kliniczna - 15 godz. - wykład
  2. podstawy psychologii sądowej - 15 godz. wykład
  3. psychologiczne aspekty chorób somatycznych - 45 godz. - konwersatorium
  4. postępowanie psychologiczne w sprawach karnych z udziałem dzieci - 20 godz. - ćwiczenia
  5. psychologiczne aspekty opiniowania w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych - 20 godz. - konwersatorium
  6. metody diagnozy osobowosci MMPI-2 - 20 godz. - warsztat
  7. comparative global aging - 30 godz. - konwersatorium

 


Informacje biograficzne

Doktor nauk humanistycznych ze specjalnością w psychologii;

  1. magisterskie i doktorskie studia psychologiczne ukończyłam w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
  2. podyplomowe studia z psychologii sądowej ukończyłam w SWPS, filia w Katowicach;
  3. od października 2000 r. jestem zatrudniona w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania naukowe

Zakończone projekty badawcze:

1/Zastosowanie nowoczesnej technologii okulograficznej w diagnozie poziomu funkcji poznawczych pacjentów z ciezkimi uszkodzeniami mózgu.

W tym temacie wyniki opublikowane są w pracach:

Kujawa, K.; Żurek, A.; Gorączko, A.; Olejniczak, R.; Zurek, G. Monitoring Eye Movements Depending on the Type of Visual Stimulus in Patients with Impaired Consciousness Due to Brain Damage. Int. J. Environ. Res. Public Health 202219, 6280. https://doi.org/10.3390/ijerph19106280, IF=3,390                               

Kujawa K., Żurek A., Gorączko A., Olejniczak R., Zurek G.: Implementing new technologies to improve visual-spatial functions in patients with impaired consciousness. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(5), 3081, https://doi.org/10.3390/ijerph19053081, IF=3,390

Kujawa K., Żurek A.., Goraczko A., Zurek G.: Application of high-tech solution for memory assessment in patients with disorders of consciousness. Front. Neurol., 31 March 2022,  https://doi.org/10.3389/fneur.2022.841095, IF= 4,003

Kujawa K., Zurek G., Kwiatkowska A., Olejniczak R., Zurek A.: Assessment of language functions in patients with disorders of consciousness using an alternaative communication tool. Front. Neurol., 20 July 2021, https://doi.org/10.3389/fneur.2021.684362, IF=4,003

2/ O wybitnych sportowcach z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – badania międzykontynentalne.

W tym temacie wyniki opublikowane są w pracach:

Goraczko A., Żurek A., Lachowicz M., Kujawa K., Zurek G.: The relationship between cognitive performance and quality of life in Elite Athletes after Spinal Cord Injury. Int. J. Environ. Res. Public Health 202219(2), 948; https://doi.org/10.3390/ijerph19020948, IF=3,390

Goraczko A., Zurek A., Lachowicz M., Kujawa K., Zurek G.: Is self-efficacy related to the quality of life in elite athletes after spinal cord injury? Int. J. Environ. Res. Public Health 202118(20), 10866; https://doi.org/10.3390/ijerph182010866, IF=3,390

Goraczko A., Zurek G., Lachowicz M, Zurek A.: Purpose in Life of Elite Athletes after Spinal Cord Injury. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5563. https://doi.org/10.3390/ijerph18115563, IF=3,390

Goraczko A., Zurek G., Lachowicz M., Kujawa K., Zurek A..: Quality of Life after Spinal Cord Injury: A Multiple Case Study Examination of Elite Athletes. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 7437 https://doi:10.3390/ijerph17207437IF=3,390


Seminarium magisterskie

W najbliższym roku akademickim bedę realizowac projekt badawczy (szczegóły projektu zostaną przedstawione zorganizowanej grupie seminaryjnej): Na styku psychologii klinicznej i psychologii aktywności fizycznej, do którego zapraszam i w ramach którego każdy student seminarium znajdzie dla siebie temat do eksplorowania. W zgłoszeniu na seminarium proszę o przesłanie maila z minimum 250 słowami uzasadniajacymi gotowość do współpracy w ww obszarze projektowym (alina.zurek@uwr.edu.pl). Nie bedę rozpatrywac zgłoszeń nie zawierających odniesień do wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne w róznych grupach wiekowych lub klinicznych. Mile widziane własne doświadczenia/ aktualne lub minione/ w sporcie lub szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Proszę o informację, czy wybór mojego seminarium jest wyborem pierwszym czy kolejnym!!!