dr Marcin Czub

marcin.czub@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 175

Pokój: 19
Zakład Psychologii Ogólnej


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Virtual Reality in Psychology

Wykłady - Psychologia procesów poznawczych

Laboratorium Psychologiczne

 


Badania naukowe

Zastosowania rzeczywistości wirtualnej w rehabilitacji i terapii bólu 

Synestezja sekwencji - badania nad związkiem wyobrażeń i motoryki

Koordynacja wzrokowo ruchowa - badania nad wpływem przemieszczenia źródła danych wzrokowych przy użyciu kamery oraz gogli HMD
 


Seminarium magisterskie

Seminarium dotyczyć będzie zagadnień związanych z percepcją ciała, iluzjami ucieleśnienia, wpływem oddechu na zmienne psychologiczne oraz fizjologiczne, percepcją ciała w warunkach deprywacji sensorycznej. Tematy dotyczyć mogą również psychologicznych aspektów wirtualnej rzeczywistości (VR) – w tym zagadnień związanych z zachowaniem i reakcjami człowieka w VR, percepcją oraz doświadczeniem ciała w VR, a także nowymi możliwościami zastosowania VR w terapii.

Prace magisterskie mogą dotyczyć zarówno badań podstawowych (dotyczących percepcji lub zachowania) jak i stosowanych (np. nowe obszary aplikacji terapeutycznych). Preferowana metodologia eksperymentalna.

Studenci będą mogli korzystać ze wskaźników fizjologicznych (mobilne EKG) dotyczących zmienności rytmu serca, oraz zmian tętna.

Przykładowe tematy:

- Wpływ iluzji ucieleśnienia wirtualnego ciała o cechach … na zmienne psychologiczne …

- Wspomaganie terapii bólu przy pomocy VR

- Wpływ treningu oddechowego na zmienne psychologiczne … (np. poziom lęku)

- VR w stymulowaniu /modyfikowaniu aktywności fizycznej

- Percepcja ciała a reprezentacje wyobrażeniowe (wizualizacja)  

- Związek zmienności rytmu serca ze zmiennymi psychologicznymi …

 

Wymagana znajomość j.angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę publikacji naukowych.

Zapisy na seminarium odbywają się mailowo. Proszę przesyłać zgłoszenia zawierające krótki list intencyjny opisujący Państwa zainteresowania badawcze.