dr Dorota Chmielewska-Łuczak

Portret użytkownika d.chmielewska-luczak
dorota.chmielewska-luczak@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 144

Pokój: 17 MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

- zajecia z psychologii rozwoju (II rok)
- metody projekcyjne (II rok)
- seminarium monograficzne "Psychologia Internetu"(II rok)
- ścieżka 100 (PSYCHOPATOLOGIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY- 
- ściezka 150 (Psychologia rodziny) - Diagnoza rodziny
- ścieżka 132 (Psychologiczne aspekty zjawisk kulturowych)- Mity współczesnej kultury, szanse i zagorzenia rozwoju
- scieżka 151 (adolescencja) - Dynamika rozwoju adolescenta w kontekście jego podmiotowych, społecznych, poznawczych i etycznych uwarunkowań
ściezka 155(edukacja)- Dysleksja - etiologia, symptomy, metody pracy

- sciezka 109 Psychologia Związków Intymnych - sciezka poświęcona analizie i przygotowaniu do pracy z problemami ludzi w związkach i relacjach intymnych (IV rok)


Informacje biograficzne

studia psychologiczne zakończyłam w 1990 roku. Od lutego 1991 roku zostałam zatrudniona jako asystent w Instytucie Psychologii (gdzie pracuje do chwili obecnej).
W 2002 roku obroniłam prace doktorską.
Konferencje i publikacje które piszę dotyczą w ostatnich latach głównie psychologii Jungowskiej, psychologii narracyjnej, funkcjonowania w przestrzeni kreowanej kulturowo, wpływu mediów na funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych ( Internet, gry komputerowe, fantastyka, kino, subkultury, sporty ekstremalne i inn.). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień rozwoju dzieci i młodzieży, a także wpływu mediów, uwarunkowań kulturowych i funkcjonowania ludzi we współczesnym społeczeństwie.


Badania naukowe

W ramach mojej pracy doktorskiej badałam ustosunkowanie do ludzi starych. Badania przeprowadzałam stosując metody jakościowe z dziećmi przedszkolnymi ( przeprowadziłam dwa oddzielne badania, w pierwszym wzięło udział 91 dzieci, w drugim 87 dzieci).
W roku 2002/2003 tematem moich badań własnych jest przygotowywanie we współpracy z lekarzem stomatologiem (pracownikiem AM) B. Wilk – Sieczak metody adaptacji do leczenia stomatologicznego dzieci do lat trzech.
Równolegle przeprowadzam badania pilotażowe wśród graczy komputerowych odnośnie atrakcyjności gier komputerowych i możliwości pozytywnego oddziaływania na graczy w różnym wieku.
w latach 2003- 2007 prowadziłam eksploracyjne badania dotyczące subkultur funkcjonujących w rzeczywistości wykreowanej kulturowo.
w 2008roku- analizowanie kontrowersyjnych zjawisk w Internecie, funkcjonowania graczy RPG, analiza narracji obecnych w przekazach kulturowych