dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr

Portret użytkownika k.lachowicz-tabaczek
kinga.lachowicz-tabaczek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 20
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

Kierownik - Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Seminarium magisterskie dla IV-tego i V-tego roku Psychologii


Informacje biograficzne

W sesji letniej zapraszam na konsultacje  we czwartek 20 czerwca w godz. 13.00 -14.00 oraz we wtorek, 25 czerwca godz.12.00 -13.00. W celu uzgodnienia godziny konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt na adres e-mail: kinga.lachowicz-tabaczek@uwr.edu.pl.

Z pozdrowieniami 
Kinga Lachowicz-Tabaczek
 
 


Badania naukowe

Aktualnie prowadzę badania dotyczące następujących zagadnień: 

1) Samoocena globalna i poczucie własnej wartości - jakie są uwarunkowania samooceny; jak samoocena wpływa na efektywność wykonania zadań i relacje z innymi ludźmi? 

2) Narcyzm i "Ciemna Triada" - jak narcyzm oraz inne cechy osobowości składające się na "Ciemną Triadę" wiążą się z percepcją i zachowaniami społecznymi? 

3) Autentyczność - w jakich sytuacjach ludzie czują się autentycznie; jak doświadczenie autentyczności wpływa na odczuwane emocje, jakość życia i motywację do rozwoju?    

4) Obiektyfikacja - jakie czynniki sprawiają, że zaczynamy spostrzegać innych ludzi w taki sposób jak przedmioty; jakie są konsekwencje tego zjawska? 


Seminarium magisterskie

Tematyka badań prowadzonych w ramach seminarium magisterskiego:

1) Samoocena globalna i poczucie własnej wartości - jakie są uwarunkowania i korelaty  samooceny oraz poczucia własnej wartości?

2) Zjawisko obiektyfikacji (uprzedmiotawiania innych ludzi) - jakie czynniki sprawiają, że ludzie zaczynają spostrzegać innych tak, jakby byli "użytecznymi przedmiotami" i do jakich skutków w relacjach zawodowych lub romantycznych może to prowadzić?