dr hab. Anna Oleszkiewicz prof. UWr

Portret użytkownika a.oleszkiewicz
anna.oleszkiewicz@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 48e
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Sala: 48E

UWAGA - ze względu na liczne delegacje zawsze proszę o kontakt e-mailowy w celu potwierdzenia terminu konsultacji

Prowadzone zajęcia:

Seminarium magisterskie


Badania naukowe

Moja praca naukowa koncentruje się wokół psychologii poznawczej, psychologii społecznej oraz psychologii ewolucyjnej. Obecnie prowadzę badania nad znaczeniem zmysłów wzoku, słuchu i węchu w procesach poznania społecznego. Uczestniczę w kilku projektach z zakresu psychologii międzykulturowej.

Obecnie realizowane granty: 

1) grant OPUS Narodowego Centrum Nauki Zdrowotne, socjo-psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania wrażliwości węchowej - perspektywa globalna (2020/39/B/HS6/01533)

2) grant OPUS Narodowego Centrum Nauki Neurosensoryczne, poznawcze i emocjonalne efekty treningu węchowego (2020/37/B/HS6/00288)

3) grant OPUS Narodowego Centrum Nauki Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka (2017/25/B/HS6/00561)

 

Lista publikacji:

Google Scholar

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

2019 - European Chemosensory Research Organization

2017 - International Society for Human Ethology

2016 - Association for Chemoreception Sciences

2014 - Association for Psychological Science

2010 - European Federation of Psychology Students' Association

Recenzje dla czasopism naukowych:

Neuroscience Letters, Chemosensory Perception, Journal of Individual Differences, Scientific Reports, Computers and Human Behavior, The International Journal of Organizational Diversity; Basic and Applied Social Psychology, Internet Research, Consciousness and Cognition, Frontiers in Psychology, Frontiers in Neuroscience, Physiology and Behavior, Roczniki Psychologiczne, Acta Neurobiologiae Experimentalis


Seminarium magisterskie

Zapraszam studentów zainteresowanych problematyką psychofizjologii i psychologii poznawczej oraz psychologii społecznej na seminarium magierskie. W trakcie kursu będziemy odkrywać tajemnice ludzkiego węchu, smaku, dotyku oraz przyglądać się temu, w jaki sposób te zmysły wpływają na poznawanie świata przez człowieka i jego relacje społeczne. 

Główne obszary badawcze:

1) Psychofizjologia - szczególnie w obszarze zmysłów węchu i smaku, 

- trening węchowy jako forma wspierania rozwoju i zapobiegania degradacji funkcji poznawczych człowieka, 

- doskonalenie metod diagnozy i pomiaru węchu; 

- rola smaku w regulowaniu nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych

- różnice indywidualne w zakresie węchu, smaku, dotyku

2) Psychologia społeczna 

- społeczne znaczenie zapachu, smaku, dotyku

- węch i smak jako kanały komunikacji międzyludzkiej

3) Psychologia poznawcza 

- wpływ treningu węchowego na pamięć, rozpoznawanie emocji i twórczość u dzieci, dorosłych i osób starszych

4) Psychologia międzykulturowa

- kulturowe, zdrowotne i geograficzne uwarunkowania wrażliwości węchowej

Seminarium magisterskie rozpoczynające się w r.a. 2021/2022 będzie realizowane w ramach dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki (poniżej linki do streszczeń)

1) https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-16pfoa/streszczenia/478624-pl.pdf

2) https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/497480-pl.pdf

Plan pracy: 

SEMESTR 1 - Doprecyzowanie zainteresowań, sformułowanie roboczego tematu badawczego, przygotowanie listy literatury. Zajęcia będą głównie poświęcone doskonaleniu warsztatu naukowego i zapoznaniu z narzędzami niezbędnymi do sprawnego przeprowadzenia badań. 

Zaliczenie: propozycja tematu pracy wraz z przedstawieniem grupie seminaryjnej w formie ustnej ciekawego artykułu z zakresu pracy (w formie journal club)

SEMESTR 2 - kontynuacja pracy z literaturą, pogłębianie znajomości teoretycznych podstaw problemu badawczego oraz zdefiniowanie luki w istniejącym stanie wiedzy. Wyprowadzenie wstępnych hipotez. 

Zaliczenie: Ostateczny temat pracy, krótkie uzasadnienie wyboru tematu, konspekt części teoretycznej, pytania badawcze, wstępny plan badania.

SEMESTR 3 - część empiryczna - przygotowanie procedur, wybór narzędzi, rekrutacja uczestników, zgromadzenie danych

Zaliczenie: przedstawienie częsci teoretycznej pracy wraz z bazą danych prezentującą podsumowanie procesu gromadzenia danych

SEMESTR 4 -  analiza statystyczna i opracowanie wyników badań; interpretacja; złożenie pierwszej wersji pracy magisterskiej i jej poprawki oraz niezbędne uzupełnienia