dr Piotr Styrkowiec

piotr.styrkowiec@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 38b
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Projekt studencki-badawczy - Percepcja i uwaga wzrokowa.

Metodologia

Techniki pisania pracy magisterskiej.

.Laboratorium psychologiczna - eye tracking


Informacje biograficzne

1978 – urodzony
2005 – BSc in Psychology, UK
2007 – mgr psychologii, UWr
2011 – dr psychologii, UWr


Badania naukowe

Eksperymentalna psychologia poznawcza. Procesy percepcji i uwagi wzrokowej – obiekty, ich reprezentacje i związane z nimi akcje motoryczne.


Seminarium magisterskie

Szanowni Państwo,
Zapraszam do udziału w seminarium magisterskim z obszaru psychologii poznawczej, na którym będą Państwo mogli zbadać procesy poznawcze i/lub neuropsychofizjologiczne związane z zagadnieniami:

- Percepcji (głównie wzrokowej)
- Uwagi wzrokowej
- Przetwarzania informacji multisensorycznych
- Interakcji pomiędzy poznaniem a działaniami motorycznym
- Ucieleśnionego poznania

Opracowując problem badawczy i przygotowując podłoże teoretyczne do postawienia konkretnych hipotez należy zapoznać się z literaturą przedmiotu znajdującą się w publikacjach naukowych (czasopisma, monografie – wymagana umiejętność czytania w języku angielskim). 

W ramach pracy magisterskiej wymagane będzie przeprowadzenie badania behawioralnego z wykorzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania. Określone tematy będzie można zrealizować przy pomocy techniki eyetrackingu (pomiar ruchu gałek ocznych) lub z użyciem sprzętu do pomiaru EEG (elektroencefalografia). Przy analizie danych ilościowych z badania będziecie Państwo korzystać z podstawowych testów statystycznych.

Podłoże teoretyczne, badanie, jego wyniki i ich analizę oraz interpretację trzeba będzie opisać zgodnie ze standardami dla raportów z badań naukowych.