dr Justyna Śniecińska

justyna.sniecinska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 131

Pokój: 38b
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE:

Psychologia społeczna

Metodologia

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Outplacement w organizacji

Procesy decyzyjne w zarządzaniu

WYKŁADY I ZAJĘCIA FAKULTATYWNE:

Branding. Podstawy komunikacji z konsumentem.

Co pieniądze robią z ludźmi, a ludzie z pieniędzmi – finanse a psychologia.

 


Seminarium magisterskie

Tematyka seminarium magisterkiego:

  • źródła i funkcje samooceny;
  • wsparcie społeczne – jego relacje z cechami osobowości oraz skutkami uzyskania pomocy;
  • korelaty i regulacyjna rola samowiedzy.

Sposób organizacji seminarium magisterskiego:

  • seminarium będzie odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie - dokładny plan spotkań otrzymają Państwo na początku każdego semestru;
  • wymagam systematycznej pracy i czytania literatury w języku angielskim

Rekrutacja na seminarium magisterskie:

  • kontakt mailowy - wymagany list motywacyjny zawierający potencjalne pomysły na pracę magisterską - musi się w nim znaleźć odniesienie do moich zainteresowań badawczych