dr n.med. Joanna Krawczyk

Portret użytkownika j.krawczyk
joanna.krawczyk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Kierownik - Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego
Poradnia Suicydologiczna

Prowadzone zajęcia

Semestr zimowy:

Psychiatria

Neuropsychologia

Wybrane zagadnienia z neuropsychologii klinicznej

Psychologia zdrowia w praktyce

Projekt studencki – badawczy: Zaburzenia osobowości

 

Semestr letni:

Psychopatologia

Zaburzenia osobowości – podejścia teoretyczne, diagnoza, terapia

Wybrane metody pracy z klientem (Interwencja kryzysowa)

Zachowania suicydalne we współczesnym świecie.

 

Konsultacje (semestr zimowy):

Wtorek: 14.00- 15.00

Czwartek: 16.30- 17.30 

 

 

 

 


Informacje biograficzne

Jestem absolwentką studiów doktoranckich w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (suicydologia), mgr psychologii klinicznej, mgr muzykoterapii, psychoterapeutą, psychotraumatologiem i socjoterapeutą. Specjalizuję się w tematyce zachowań samobójczych i autodestruktywnych, prowadziłam grupę wsparcia dla osób w żałobie po samobójstwie. Posiadam także praktyczne doświadczenie z zakresu interwencji kryzysowej, neuropsychologii oraz interesuję się możliwościami łączenia sztuki (m.in. tańca i muzyki) z oddziaływaniami terapeutycznymi wobec osób w kryzysie emocjonalnym i z zaburzeniami psychicznymi. 

Członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Polskieg Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Publikacje:

1. Krawczyk, J. (2022). Rehabilitacja neuropoznawcza w kontekście zmian zachowania u pacjenta po wypadku komunikacyjnym. Psychologia w praktyce, nr 33, s. 38-42.

2. Krawczyk, J. (2019). Poziom myślenia konstruktywnego, autopercepcji zdolności rozwiązywania problemów oraz natężenie autoagresji u osób suicydalnych i niesuicydalnych W: Nyćkowiak, J. i Leśny, J. (red.). Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu, cz. IV. Poznań, wyd. Młodzi Naukowcy.

3 Krawczyk, J. (2019). Możliwość wykorzystania muzykoterapii w pracy terapeutycznej z osobami autoagresywnymi W: Nyćkowiak, J. i Leśny, J. (red.). Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu, cz. IV. Poznań, wyd. Młodzi Naukowcy.

4 Krawczyk, J. (2018). Znaczenie nadziei i optymizmu w sytuacji zagrożenia samobójstwem W: Nyćkowiak, J. i Leśny, J. (red.). Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu, cz. 1. Poznań, wyd. Młodzi Naukowcy.

5 Krawczyk, J. (2016). Rodzina w obliczu samobójstwa W: Kleszcz- Szczyrba, R. i Gałuszka, A. (red.). Utrata i Żałoba. Teoria i praktyka. Katowice, wyd. UŚ.

6 Krawczyk, J. i Gmitrowicz, A. (2014). Analiza czynników chroniących przed samobójstwem. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (1), s. 43- 49.

7 Krawczyk, J. (2012). Muzykoterapia w kryzysie samobójczym W: Cylkowska- Nowak, M., Imielska, J. i Kasperek- Golimowska, E. (red.). Podmiot. Sztuka-Terapia- Edukacja. Rozwijanie potencjału twórczego. Poznań, wyd. naukowe UM.

8 Krawczyk, J. (2011). Muzykoterapia w psychologii W: Paluchowski, W. J. i Stańko- Kaczmarek, M. (red.). Między psychologią a sztuką. Materiały z I ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Poznań, wyd. naukowe UAM.