prof. dr hab. Maciej Karwowski

Portret użytkownika m.karwowski
maciej.karwowski@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 20
Zakład Psychologii Twórczości

Kierownik - Zakład Psychologii Twórczości

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2024-2026

Potencjalnym magistrantom proponuję realizację badań naukowych w jednym z poniższych obszarów :

- Możliwości diagnozowania i wspierania przekonań dzieci, młodzieży i dorosłych na temat własnych możliwości twórczych (kategoria "twórczej sprawczości"), ze szczególnym akcentem na pozadeklaratywne metody dynamiczne, np: próbki doświadczeniowe, badania behawioralne, badania dzienniczkowe, studia mikropodłużne.

- Metody interwencyjne wspierania kreatywności oraz przekonań o dzieci i młodzieży – co działa, co nie i dlaczego? Wykorzystanie gier planszowych (również własnego autorstwa), aplikacji smartfonowych, rozwiązań opartych o AI.

- Empiryczna eksploracja funkcji przekonań na temat własnej kreatywności (creative self-beliefs) -  przede wszystkim poczucia skuteczności w zakresie twórczości, wartościowania twórczości oraz przekonań o stałości lub zmienności twórczości (creative mindsets);

Oczekiwania

Od magistrantów oczekuję przede wszystkim entuzjazmu, chęci uczenia się i gotowości włączenia się w realizowane przeze mnie aktualnie projekty badawcze. Znajomość statystyki byłaby wskazana, lecz nie jest niezbędna. Konieczne jest natomiast sprawne czytanie po angielsku.

Wszystkich Kandydatów_tki poproszę o zwięzły list motywacyjny z przypisaniem się do podanych zagadnień lub ewentualnie podaniem własnego obszaru. Priorytet będą miały osoby wpisujące się w podane obszary. Zgłoszenia mailem (maciej.karwowski@uwr.edu.pl) od 05.06. NIE decyduje kolejność zgłoszeń, ale wykazane w liście motywacyjnym własne pomysły na możliwe badania mieszczące się w podanych wyżej obszarach.

Więcej informacji:

www. maciej-karwowski.com

https://scholar.google.pl/citations?user=Pn3vpgQAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Karwowski2

 


Badania naukowe

Szczegółowe CV na stronie www.maciej-karwowski.pl