prof. dr hab. Anna Brytek-Matera

Portret użytkownika a.brytek-matera
anna.brytek-matera@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 140

Pokój: 11 MD
Zakład Psychologii Żywienia

Kierownik - Zakład Psychologii Żywienia
Kierownik - Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab
Kierownik - Studia Podyplomowe Psychodietetyka

Prowadzone zajęcia

Semestr letni 2023/2024

Psychologia jedzenia i zaburzeń odżywiania

Seminarium magisterskie

Scientific presentation (Kolegium Doktorskie Psychologii)

Seminarium doktoranckie (Kolegium Doktorskie Psychologii)


Informacje biograficzne

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Anna Brytek-Matera

WYKSZTAŁCENIE

Grudzień 2021
Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Maj 2016
Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Psychologiczne aspekty zaburzonych wzorców odżywiania się: obraz ciała, strategie radzenia sobie ze stresem i współwystępowanie zachowań ortorektycznych”.

Styczeń 2008
Kwalifikacja na stanowisko Maître de Conférences. Tytuł zatwierdzony przez Conseil National des Universités - Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris. Sekcja 16: Psychologia, psychologia kliniczna, psychologia społeczna.

Grudzień 2005
Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model samoregulacji zachowania się osób z zaburzeniami odżywiania się. Perspektywa międzykulturowa”.

Wrzesień 2005
Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Université Paul Verlaine - Metz, France.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Contribution des modèles sur l’autorégulation du comportement dans la compréhension des troubles alimentaires. Perspectives interculturelles”.
Praca uzyskała najwyższe wyróżnienie francuskie: Mention très honorable avec félicitations.

Czerwiec 2002
Tytuł magistra psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna) w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Tytuł pracy magisterskiej: „Wybór czy usidlenie? Psychospołeczne uwarunkowania anoreksji nervosy”.

Czerwiec 2001
Tytuł magistra kulturoznawstwa (specjalizacja: filmoznawstwo) w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny.
Tytuł pracy magisterskiej „Adaptacja dzieła literackiego w dobie kultury audiowizualnej. Przypadek „Nôtre Dame de Paris” Victora Hugo”.

 

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ (od 2019 r.)

2022 (lipiec-październik)
Profesor wizytujący, Translational Health Research Institute, School of Medicine, Western Sydney University

2022-
Profesor, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

2021-
Kierownik studiów podyplomowych Psychodietetyka, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

2021 (październik - listopad)
Guest researcher, Laboratory of Psychology, University of Bordeaux

2019-2021
Profesor uczelni, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

2019-
Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Kierownik Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi  (EAT Lab), Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

 

WYKŁADY WYGŁOSZONE NA ZAPROSZENIE ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW NAUKOWYCH

Brytek-Matera A. (2024). Overview of Orthorexia Nervosa: what do we know and what do we do? Wykład wygłoszony na zaproszenie Department of Psychosomatic Medicine, University of Tokyo Hospital, University of Tokyo (Japonia)

Brytek-Matera A. (2023). Disordered eating and health-related behaviours: current perspectives and new directions. Wykład wygłoszony na zaproszenie Department of General Psychology, University of Padova (Włochy)

Brytek-Matera A. (2022). Historical and current eating disorder epidemiology in light of psychological findings: Eastern European perspectives. Wykład wygłoszony na zaproszenie Department of Psychosomatic Medicine, University of Tokyo Hospital, University of Tokyo (Japonia)

Brytek-Matera A. (2022). Current perspectives on additional phenotypes of eating disorders. Wykład wygłoszony na zaproszenie Translational Health Research Institute, School of Medicine, Western Sydney University (Australia)

Brytek-Matera A. (2022). Eating disorders in Eastern Europe: distribution and determinants. Wykład wygłoszony na zaproszenie Translational Health Research Institute, School of Medicine, Western Sydney University (Australia).

Brytek-Matera A. (2021). From healthy eating to detrimental extremes: psychological profiles of vegetarian and non vegetarian dietary patterns. Wykład wygłoszony na zaproszenie School of Human and Social Sciences, University of West London (Wielka Brytania)

Brytek-Matera A. (2021). Orthorexia nervosa in clinical and non-clinical samples. Wykład wygłoszony na zaproszenie Department of General Psychology, University of Padova (Włochy)

Brytek-Matera A. (2021). Effets délétères des comportements alimentaires sur la santé: une perspective transdiagnostique (Problematic eating-related health outcomes and behaviours: a transdiagnostic perspective). Wykład wygłoszony na zaproszenie Laboratory of Psychology (EA 4139), University of Bordeaux (Francja).

Brytek-Matera A. (2020). L’obsession d’une alimentation saine: une approche fondée sur les preuves (Healthy eating obsession: an evidence based approach). Wykład wygłoszony na zaproszenie Laboratory of Psychology, Health and Quality of Life (EA 4139), University of Bordeaux (Francja).

Brytek-Matera A. (2019). A transdisciplinary approach to orthorexia nervosa. Wykład wygłoszony na zaproszenie Dietetics and Clinical Nutrition Laboratory of the Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, University of Pavia (Włochy).

Brytek-Matera A. (2019). Eating-related behavior and its determinants: theory and research. Wykład wygłoszony na zaproszenie  Department of Psychology, Stanford University (Stany Zjednoczone).

 

NAGRODY, STYPENDIA NAUKOWE, BADAWCZE I KONFERENCYJNE

2024: Laureatka programu stypendialnego im. Franciszka Walczaka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (spośród 137 kandydatów 40 otrzymało stypendium)

2022: Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

2021: Laureatka programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (spośród 507 kandydatów 176 otrzymało stypendium)

2021: Grant badawczy finansowany przez Fondation Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu w ramach Programu DEA (Directeurs d’Études Associés/Associate Research Directors).

2017: Stypendium konferencyjne The 13th London International Eating Disorders Conference przyznane przez British Journal of Hospital Medicine and MA Healthcare Limited.

2016: Stypendium Erasmus+ Staff Mobility for Teaching. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Université de Nantes.

2015: Stypendium konferencyjne The 12th London International Eating Disorders Conference przyznane przez MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede service for eating disorders.

2012: Stypendium konferencyjne The 11th London International Eating Disorders Conference przyznane przez MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede service for eating disorders.

2012: Laureatka programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2011: Laureatka Stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (spośród 1 026 kandydatów 128 otrzymało stypendium).

2011: Stypendium konferencyjne The 10th London International Eating Disorders Conference przyznane przez MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede Centre for Eating Disorders, London.

2009: Stypendium konferencyjne The Fourth Statistical Days at the University of Luxembourg – International Scientific Conference. Stypendium przyznane przez Luxembourg School of Finance of the Faculty for Law, Economics and Finance in collaboration with Clinical Psychology and Health Psychology, and Art Therapy of the Fondation Françoise-Elisabeth, Luxembourg.

2007: Stypendium konferencyjne The Third Statistical Days at the University of Luxembourg – International Scientific Conference. Stypendium przyznane przez Applied Mathematics Unit of the Faculty for Law, Economics and Finance in collaboration with Laboratory of Clinical Psychology and Health Psychology, Public Research Centre for Health (CPR-Santé), Luxembourg.

2007: Scholarship for young scientists – The 10th European Congress of Psychology. Stypendium przyznane przez European Federation of Psychologists’ Associations and Federation of Swiss Psychologists, Congress Assistance Program (CAPF).

2002: Uzyskanie trzyletniego stypendium Rządu Francuskiego „Cotutelle” przeznaczonego dla młodych naukowców piszących pracę doktorską we Francji i w Polsce.

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA NAUKOWA

2022-2023
Redaktor gościnny numeru specialnego Advances in the Psychology of Eating (International Journal of Environmental Research and Public Health)

2021-2022
Redaktor gościnny numeru specjalnego Advances in Food Environments (Frontiers in Nutrition)

2020-2022
Członek Rady Redakcyjnej  czasopisma BMC Psychiatry (sekcja Eating Disorders)
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Journal of Health Psychology

2020-2021
Redaktor gościnny numeru specjalnego Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours (International Journal of Environmental Research and Public Health)

2020-
Członek Rady Recenzenckiej czasopisma Nutrients

2019-
Współpraca z Funduszem Naukowym Republiki Serbii (Science Fund of the Republic of Serbia) w charakterze  międzynarodowego eksperta zewnętrznego pełniącego rolę recenzenta projektów badawczych.

2017-
Członek międzynarodowego zespołu badawczego The Orthorexia Nervosa Task Force.
Członek międzynarodowego konsorcjum badawczego nad zjawiskiem wypalenia rodzicielskiego (International Investigation of Parental Burnout).

2015-
Członek rady redakcyjnej czasopisma Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.

2018
Recenzent rozprawy doktorskiej mgr Julie Rivière (2018). Perfectionism, rumination and eating behaviour regulation: are men and women equal in front of psychological processes involved on body dissatisfaction?
Université de Lille, Francja.

2007-2010
Członek Komisji Nadzorowania rozprawy doktorskiej mgr Natalie Thielgen nt. Le modèle bio-psycho-social des troubles alimentaires: l’apport de la famille.
University of Luxembourg.

2007/2008
Recenzent projektu badawczego mgr Natalie Thielgen nt. Le modèle bio-psycho-social des troubles alimentaires: l’apport de la famille.
Na zlecenie: Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg.


Badania naukowe

PROJEKTY BADAWCZE  finansowane w drodze konkursów krajowych

KIEROWNIK
Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA 10 (2019-2022)
Tytuł projektu: „Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych”
Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 1 (2017-2018)
Tytuł projektu: „Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilotażowe”

OPIEKUN NAUKOWY
Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 13 (2018-2021)
Tytuł projektu: „Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne”

PROJEKTY BADAWCZE  finansowane w drodze konkursów zagranicznych

KIEROWNIK
Fondation Maison des Sciences de l’Homme, DEA Programme - Associate Research Directors, France (2021)
Tytuł projektu: "Orthorexie nerveuse et ses caractéristiques psychologiques et comportementales: une recherche comparative interculturelle [Orthorexia nervosa and its psychological and behavioural features: a cross-cultural comparative research]

KIEROWNIK PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W POLSCE
Université du Québec à Trois-Rivières, Canada (2012-2014)
Tytuł projektu: "Body image in Quebec and Europe: the impact of culture"

Luxembourg National Research Fund (FNR), Centre de Recherche Public de la Santé (aktualnie: Luxembourg Institute of Health) (2012-2014)
Tytuł projektu: "Application of arts therapies to some crucial problems of our society"

 

PUBLIKACJE NAUKOWE dostępne są na stronie: Anna Brytek-Matera


Seminarium magisterskie

PSYCHOLOGIA JEDZENIA I PSYCHODIETETYKA: WYBRANE PROBLEMY

Problematyka seminarium magisterskiego koncentruje się wokół zagadnień związanych z (nie)prawidłowymi nawykami, postawami i zachowaniami żywieniowymi, zachowaniami ortorektycznymi i zachowaniami zdrowotnymi (pro - i antyzdrowotnymi) w grupach klinicznych (np. osoby z zaburzeniami odżywiania, osoby z nadwagą/otyłością) i nieklinicznych (np. sportowcy).

W roku akademickim 2024/2025 będą realizowane prace magisterskie w ramach jednego z dwóch projektów badawczych: "Epidemiologia zaburzeń odżywiania w Polsce" lub "Obraz kliniczny ortoreksji psychicznej".

Wymagania wobec uczestników seminarium magisterskiego:

  • Zaangażowanie i ciekawość badawcza.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych.
  • Realizowanie badań w ramach projektu badawczego.

Plan pracy

  • Semestr 1: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i określenie tematu pracy.

Zaliczenie: propozycja tematu pracy wraz z wykazem literatury.

  • Semestr 2: Przygotowanie teoretycznych podstaw pracy magisterskiej: problem badawczy, hipotezy badawcze, narzędzia badawcze, badane grupy, procedura badań.

Zaliczenie: przedstawienie teoretycznych podstaw pracy magisterskiej.

  • Semestr 3: Zrealizowanie badań empirycznych.

Zaliczenie: zakończone badania empiryczne.

  • Semestr 4: Przeprowadzenie analiz statystycznych, interpretacja wyników badań, prezentacja wyników badań na seminarium (15-minutowe wystąpienie).

Zaliczenie: złożenie zgodnej ze standardami, kompletnej wersji pracy magisterskiej.