dr Izabela Lebuda prof. UWr

Portret użytkownika i.lebuda
izabela.lebuda@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 20
Zakład Psychologii Twórczości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

 

  • Statystyka z metodologią
  • Seminarium magisterskie

 

 


Seminarium magisterskie

Znaczenie przekonań na temat kreatywności w realizacji potencjału twórczego

Oczekiwania

  • Znajomość języka angielskiego
  • Zainteresowanie psychologią twórczości

Plan pracy

Semestr 1. Przegląd literatury związanej z tematem seminarium; wprowadzenie teoretyczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodologię badań. 

Zaliczenie: Prezentacja wybranego problemu badawczego;

Semestr 2.  Krytyczna analiza literatury dotyczącej  wybranego problemu badawczego. 

Zaliczenie: Przygotowanie wprowadzenia teoretycznego i procedury badawczej pracy magisterskiej;

Semestr 3. Realizacja badań. 

Zaliczenie: Prezentacja zebranych danych i opis metodologii badań;

Semestr 4.  Analiza i interpretacja danych.

Zaliczenie: Złożenie skończonej, przygotowanej zgodnie z ustalonymi standardami, pracy magisterskiej.