Historia Instytutu Psychologii

Sukcesem zostają zakończone przewody habilitacyjne adiunktów: Andrzeja Szmajke, Alicji Kuczyńskiej, Grażyny Dolińskiej-Zygmunt, Bożeny Jandy-Dębek, Kingi Lachowicz-Tabaczek, Anny Oleszkowicz i Danuty Boreckiej-Biernat.

W roku akademickim 2008/2009 funkcje Dyrektora Naczelnego objęła dr hab. Anna Oleszkowicz, wieloletni vice Dyrektor Instytutu Psychologii oraz Kierownik Studiów Niestacjonarnych i Zakładu Psychologii Wychowawczej. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu problematyki agresji, buntu młodzieńczego i maksymalizmu moralnego.

Na lata kończące ponad sześćdziesięcioletni okres działalności psychologów we Wrocławiu przypada dobrze zapowiadający się dalszy rozwój Instytutu Psychologii - pokazuje to dorobek naukowy pracowników i ich aktywność naukowo-badawcza. Kolejny okres rozwoju i funkcjonowania Instytutu Psychologii we Wrocławiu obrazują już powszechnie dostępne materiały