Historia Instytutu Psychologii

 

Publikacje z pierwszego okresu rozwoju psychologii we Wrocławiu to prace prof. M. Kreutza: „Podstawy psychologii. Studium nad metodami i pojęciami współczesnej psychologii” (Warszawa, 1949) – praca rozpoczęta jeszcze we Lwowie i oddana do druku we Wrocławiu; przygotowane dla celów dydaktycznych „Główne kierunki współczesnej psychologii” (Warszawa, 1946); „Rozwój psychiczny młodzieży” (Warszawa, 1946); „Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne” (Warszawa, 1946); „Osobowość nauczyciela wychowawcy” (Warszawa, 1947). Prace te, napisane jasno i zrozumiale, zawierają oryginalne przemyślenia Autora, które do dziś zachowały wartość. Oryginalna koncepcja teoretyczna prof. M. Kreutza to „Ramowa Teoria Woli,” omawiana na wykładzie monograficznym i opublikowana w Kwartalniku Psychologicznym. Wyniki kilkuletnich studiów Profesora nad metodami badawczymi zawiera, wydana w 1962 r., obszerna monografia pt. „Metody współczesnej psychologii. Studium krytyczne.” Publikacja ta ukazała się w trudnym dla psychologii okresie. We wstępie Autor wyraził życzenie, aby książka służyła pomocą w przezwyciężaniu kryzysu w psychologii, była ostrzeżeniem i wskazaniem właściwego kierunku jej rozwoju. Prof. M. Kreutz pozostał wierny swoim przekonaniom i zasadom uprawiania nauki, ale ta praca i inne artykuły – wyrażające sprzeciw wobec niszczenia języka psychologii – nie znalazły już szerszego oddźwięku.