Rodzaj ogłoszenia:
promo news

Treść:

Konferencja jubileuszowa IPs
 
W 2017 roku mija 50 lat od momentu utworzenia studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Z tej niepowtarzalnej okazji pracownicy i doktoranci naszego Instytutu zebrali się w dniach 24 - 26 września w Zamku Moszna na jubileuszowej konferencji pod hasłem "50 lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość". Konferencji przyświecała idea integracji środowiska naszych byłych i obecnych pracowników oraz doktorantów, a także przyjrzenia się działalności Instytut z trzech perspektyw czasowych.  Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy mogli zatem przypomnieć sobie zarówno historię psychologii wrocławskiej i powspominać znaczące dla niej postaci, jak i wysłuchać referatów na temat bieżących badań prowadzonych w Instytucie. Był też czas na dyskusję i - jakże budujące - pobycie we własnym gronie.
 
Pierwszy dzień jubileuszu miał charakter uroczysto - wspominkowy. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. dr hab. Przemysław Wiszewski oraz Dyrektor Instytutu Psychologii dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr. Został też odczytany list honorowego patrona konferencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego. Chwilę po tym rozpoczęła się seria wystąpień poświęconych historii psychologii wrocławskiej. Jako pierwszy głos zabrał dr Henryk Jarosiewicz, który wygłosił wykład "Psychologiczna szkoła lwowsko - wrocławska". Następnie wyświetlone zostały fragmenty filmu, którego główną bohaterką była prof. Maria Porębska, jedna z pierwszych pośród założycieli Instytutu Psychologii. Film "Wrocław i psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim we wspomnieniach Profesor Marii Porębskiej" prezentowała doc. dr Alina Czapiga, występująca w nim jednocześnie w roli reporterki. Można było też obejrzeć sporo zdjęć z prywatnej kolekcji Profesor Porębskiej,  co wzbudziło ogromny aplauz i wzruszenie wśród zebranych. W kolejności wystąpiły dr Jolanta Szablicka - Żak z Instytutu Pedagogiki UWr i dr inż. Agnieszka Gryglewska z Politechniki Wrocławskiej z wykładem "Historia i architektura budynku Instytutów Psychologii i Pedagogiki - dawnego gimnazjum Św. Elżbiety". Sesję zakończył panel dyrektorski z udziałem byłych dyrektorów naszego Instytutu czyli dr hab. Anny Oleszkowicz prof. UWr, dr hab. Marii Straś-Romanowskiej prof. UWr i dr hab. Stanisława Witkowskiego prof. UWr. Panel pod hasłem "Instytut Psychologii we wspomnieniach jego dyrekcji" prowadziła doc. dr Alina Czapiga. Szczególnym momentem podczas sesji pierwszego dnia konferencji było niewątpliwie pożegnanie dr hab. Marii Straś - Romanowskiej prof. UWr. Na Panią Profesor i uczestników czekała niespodzianka w postaci okolicznościowej książki "Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś - Romanowskiej". Wręczeniu publikacji towarzyszyły publiczne odczytanie wstępu przez dr Bognę Bartosz i dr Jarosława Klebaniuka oraz podziękowania dla Pani Profesor za wiele lat pracy na rzecz Instytutu. Dzień pierwszy zakończył się uroczystością w zabytkowej Kawiarni Zamku Moszna, jubileuszowym toastem oraz tortem.

W drugi i trzeci dzień konferencji odbyły się regularne sesje, dotyczące dziedzin psychologii, będących przedmiotem zainteresowań i badań pracowników oraz doktorantów Instytutu Psychologii. Sesji było aż sześć i w kolejności podjęte zostały tematy z obszarów: psychologii klinicznej, zdrowia i edukacji (sesja 1); psychologii osobowości, emocji i różnic indywidualnych (sesja 2); psychologii społecznej i kulturowej (sesja 3); psychologii zarządzania i organizacji (sesja 4); psychologii poznawczej i neuropsychologii (sesja 5) oraz badań nad globalizacją (sesja 6). Wszystkie wystąpienia (program w załączeniu) pokazały szeroki wachlarz zainteresowań oraz duży potencjał naukowo - badawczy naszego Instytutu.

Za organizację konferencji odpowiedzialni byli: dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr, dr Bogusława Błoch, dr Katarzyna Serafińska, mgr Ewa Okręglicka - Forysiak, inż. Zofia Garncarek  oraz pani Urszula Mazur.

Wszystkim uczestnikom serdecznie i gorąco dziękujemy za liczne przybycie, wspaniałą atmosferę i udział w tym szczególnym wydarzeniu!
 
Zamieścił(a): z.garncarek