Pracownia Konsultacji i Poradnictwa PsychologicznegoPracowni działa zespół studentów IV i V roku psychologii, kształcących się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zdobywających wykształcenie kliniczne. Prowadzą oni nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych przeżywających różnorodne trudne momenty życiowe. Realizują także warsztaty psychoedukacyjne.

Merytoryczną i organizacyjną pieczę nad pracą zespołu sprawuje dr n.med. Joanna Krawczyk (kierownik Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego).


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl.