Zarządzenie w sprawie dyplomowania (najważniejsze informacje i terminy).

Wszelkie aktualne informacje/procedury/oświadczenia są dostepne na stronie WNHiP:

Studenci i doktoranci/ Rejestracja prac dyplomowych - procedury/ Rejestracja pracy magisterskiej/licencjackiej