prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl
tel. 71 375 27 74

Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biologii Człowieka