prof. dr hab. Dariusz Rakus

dariusz.rakus@uwr.edu.pl
tel. 71 375 95 39

Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej