dr Kamila Czepczor-Bernat

Portret użytkownika k.czepczor-bernat
czepczorkamila@gmail.com
tel.

Współpracownicy


Badania naukowe

Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik
„Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne”, Preludium 13 (2018-2021)

Wykonawca
„Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych”, Harmonia 10 (od 2019 do 4 października 2021)

Profil Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=G-oHxk8AAAAJ&hl=pl


Seminarium magisterskie

OBSZARY TEMATYCZNE

1. Psychologia jedzenia: zaburzenia odżywiania, nadwaga i otyłość, zachowania żywieniowe (m.in. emocjonalny styl jedzenia), uważne/intuicyjne jedzenie

2. Zależności pomiędzy zachowaniami żywieniowymi a innymi aspektami funkcjonowania (m.in. aktywnością fizyczną, regulacją emocji)

3. Obraz ciała

4. E-mental health

5. Badania diadyczne

 

PLAN PRACY

Semestr 1: Eksploracja literatury. Określenie tematu pracy.

Semestr 2: Przygotowanie wprowadzenia teoretycznego oraz opisu metody (osoby badane, materiały/narzędzia, plan i przebieg badania).

Semestr 3: Realizacja badań.

Semestr 4: Analiza i interpretacja uzyskanych wyników. Przygotowanie i złożenie kompletnej (ostatecznej) wersji pracy magisterskiej.